Szabadságharcos Emlékmű 1956-2006
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

HÍT-REMÉNY-SZERETET!

Ez a nevezetű alapzatú Szabadságharcos emlékmű tervem, egy 10-méter magas rozsdamentes fényesre csiszolt három sarkú oszlop között, 5-méteres kőr-alakú sarki távból fennt ősszeborulva egy kúpola, vagy piramis szerűségű Szent-formát jelképez. Kőzépen egy 5-méteres, másfél méter magas, fekete márvány alapzat. Alatta ugyanaz a formájú, de lejebb szélesedő három lépcső, mely terecota szinű kőlapokkal vannak bevonva. 1:100-lépték

Az 5-méteres átméretű kőrböl kiinduló 3-egyenlő részre osztott dobogó alapzat saki oszlopai kőzött átlátszó téren 8-darab életnagyságnál nagyobb Szabadsághartcos gyerekek, fiatalok-egyetemisták-gyárimunkások, és háttal egymásnak, egymást védve harcolnak az Oroszok és a Kommunisták ellen! A másfél méteres dobogó, vagyis alapzat három sarki behomoródású kivágás elé jönnek a koszorúk, és a dobogók végén a feltűntetett Szabadságharcos, mártirok névsora arany betűkkel!!

Itt megint csak a harcoló Szabadságharcos életnagyságnál nagyobb "antic"bronz szobrok az erőssen felfényezett, de kifelé nyiló rózsdamentes acélból készitett, felfelé keskenyedő oszlopok belső részén felűl lefelé a csoport szobrokra beépitett reflektor lámpák világitják meg a szobrok felső részét. Ugyhogy az árnyék adja meg az arc kifejezését. Elől a 13-éves Molotov koktélyt dobó fiú, az Orosz géppisztollal, és a pisztollal kezében egyetemisták. Hátul kőzépen az 56-os zászlot tartó viharkabátos fiatal nő.

Felülről lefelé madár szemszögből. koőzeépen az 5-méter átméretű, és másfélméter magas fekete márvány vagy gránit. Majd lépcsőzetessen szélesedő három kiálló sarokban futó szilovet 20-25-centiméter magasságú és terokata szinű kőlapokkal bevont lépcsőzet. Oldalt a Műemlék jobb oldalán egy ugyancsak olyan formájú, de az alsó lépcsőzet akkora méretű mint a nagyon a kőzépen lévő szobrokat, és sarki oszlopokat tartó alapzat. De ezen három nagy óriásí zászló van kitűzve alapzatra.

       

Ezen a perspektiv rajzomon lehet látni a régi csizmatéren a 40-méteres átmérőjű űres részén a 32-méteres terokota lépcsőzetes felfelé keskenyedő három lépcsőn a három sarki másfélméter magas fekete márvány alapzaton felfelé futó három sarki, de csucsban futó 10-méter magas oszlopokat melyek között át-láthato, és fényesre csiszoltsága miatt, és a sakokok kőzepén az oszlopok sarki lapjai kőzepén alulról felfelé a Lézer világitás fénye felfut az oszlop kezépső részén az égben egészen a felhőkig. És igy egy Piramis, vagy Szent katedrális kivűl belűl megvilágitva tűndökől az éjben! A környékbeli színes világitások, autók fénye, reklámok fénye szivárvány formában visszatükrőzik a 10-méter magas fényesre csiszolt rozsdamentes oszlopokrol. És igy egy túlvilági áhitatos szent jelentben ragyog a kűzdő Szabadságharcosok életnagyságú szobrai, és emléke. Oldalt ugyanez a formájú de kisebb alapzaton a Magyar, Szabadsághacos Lyukas, és az Egyesűlt Európa óriási méretű három zászlot lengeti a szél!

Makett alapzata 1:10 = léptékben

Vasbeton-bol készitve, feketmárvány porral bevonva, és a végeken az egy méter mélyü bevágások, amikben a 11-és félméteres fényesre csiszolt rózsdamentes oszlópok vannak beleépitve. Ez alatt van a három keskenydő lépcső amit itt a fényképen nemtettem ide.

       

Részletenként az emlékmű makettja ősszerakása közben.

       

Itt már a két sarki oszlop közőtt a Molotov koktélyt dobó 13-éves, és az Orosz géppisztolyt tartó egyetemista lány szobra látható.

       

A két oszlop, és középen az 56-os lyukas zászlót tartó Nő.

       

Az oldalt nézetben gyarapitott harcoló Szabadságharcos csoport.

       

Itt ezen a jeleneten már mind a három sarki oszlop közőtt egyforma három odalán kilövő harcoló Szabadságharcos bronz szobrok láthatók.

       

Ez az emlékmű mind három oldalról egyforma csakis a középen lévő szabadságharcos jelenetek!

       

Felüli nézet lefelé.

       

Az 1956-os Szabadságharcos Mártirok Emlékére, Tiszteletére!

alkodtta

Dr. Kolozsy Sándor. kolozsvári szűletésü de volt Győr-Ménfőcsanaki lakos, Sydney, Ausztráliai hivatásos szobrászművész, szabadságharcos, aki 1956-ban 18-éves fejjel fegyveressen harcolt a győri vagongyári teherautok tetején, az Oroszok, és a kommunisták ellen!

Győr-Mosomagyaróvár-Budapest.

Ahol aztán sebesülten beiskerült az Orvostudomány Egyetem alaksorában, és csakis a Szabadságharchóz álló kiskatonák jóvoltából, akik egyik nap november végén teherautókra dobálva megsem álltak az Osztrák határig. Amig meg kőzben az Orosz Tankok kisértek ki bennünket egy bizonyos távban a jobboldali szántások egészen a határig!

Az 1956-os Szabadságharcos Emlékmű Pályázatom, ami nem kerűlt be, még a zsűri elé sem!
RIPÓRT-JELENTÉS!

Dr.Fabényi Júlia. Főigazgató.
"MŰCSARNOK"
Budapest.

Mélyen tisztelt Főigazgató NŐ!

Amiroő már ugyis van tudomása , hogy az otthoni "Pofosz" szerevezetből a Péteri Árpád Attila, Ur segitségemre jőve a június.21.-én kedden hozzám intézett leveléből idézve hogy

"Tájekoztatlak, hogy Dr. Fabényi Julia, a Műcsarnok foőgazgatója szivességéből, megkaptam azok elérhetőségét, akik a pályáztatási űgyintézésben illetékesek és sigiteni tudnak Neked a panaszod kivizsgálásában".

Ezt a javaslatot elfogadva, és Őnhöz való kötelességemnek eleget téve, a rendelekzésemben álló ősszes adatok, e-ailok, telefon beszélgetések, és a pályázati hiányos dokumentok után, most egy beszámolót, vagyis ripórt szerüségű jelentést teszek Őnnek.

A "félreértett,?? vagy készakarva?? sikerűlt szerencsétlen esetröl, aminek az 1956-os Magyar Szabadságharcos Emlékmű Pályázatom lett az áldozata!??

S mivel, hogy a terveim, és az előirt 1:10-léptékű makettról készitett CD-kazettáim nemvettek részt a Zsűri előtt, azért az, az én tulajdonom!

S ezzel nem tőrtem meg a titkosságot, és ezért a tervező tulajdon jogommal élve, itt az ősszes felvételeket feltettem erre az e-mailra, hogy láthassa meg Őn is, és az érdekeltek, hogy a kezemben létező összes pályázati eredeti anyag után, a saját hibáimon kivül miét is zártak ki, a Szabadságharcos Emlékmű Pályázatból?!

Április, 10-e körüli napokban Vitéz. Simon István, Szabadságharcos bajtárs, ( aki a január.8.-án leleplezett élatnagyságnál nagyobb Wass Albert bronz mellszobor alkotásom leleplezése alatt megjelenésével engem képviselt)

Ő a telefonált. és megkérdezte tőllem, hogy otthoni Szabadságharcos Emlékmű Pályázata érdekel e engem? Mondttam,hogy Igen! Mert mint hivatásos szobrászművész, tőbb mint 40-éves gyakorlattal, nemzetkőzi eleismeréssel, de meg ami a legfőbb, mint ugyancsak Szabadságharcos,(aki 1956-ban 18-éves fejjel fegyveressen harcolt a győri teherautók tetején a Kommunista, és az Oroszok ellen. Győr-Mosonmagyaróvár-Budapest, ahol aztán sebesülten beis kerültem az Orvostudomány Egyetem alaksorában a többi fiatal sebesületel együtt, és aki csakis a szabadságharchoz álló kiskatonák joóvoltából, akik egyik nap teherautókra dobáltak bennünket, és megsem álltak az Osztrák határig, amig meg kőzben a jobboldali szántásokban, egy bizonyos távban az Orosz tankok kisértek ki bennünket egészen a határig!

Mondtam, hogy mint szabadságharcos -szobrászművész kitüntetésnek veszem az egészet!

Vitéz Simon István bajtársam a következő napokban elment a "Kőzponti Szolgálati Főigazgatóság" épületébe, és felvétele után, április.18.-án repülőpostán, és egy szürkés keménypapirból készitett védő boittéku dószié,megérkezett a Szabadságharcos Emlékmő Pályázatéról való dokumentek küldeménye.

Aminek a részletes tanulmányozását az öntődei, szobor őntési munkáim miatt, (mivelhogy egy jövőbeli egyszemélyes kiállitásom anyagán dolgozom, az életnagyságú szobraim bronzba való öntése miatt ) csakis 9-10-nap után tudttam időmet rá-dedikálni, és az egész küldeménynek való angol-magyar, szőveg tanulmányozására.

De már a kezdetben rájőttem, hogy az Angol szővegű Pályázti dokumentum csakis az első oldaltól, vagyis a Fedőlaptól, a 28.-ik oldalig, és az ugyanazú témájú, Magyar nyelvű szöveget meg ugyancsak az első oldal, a Fedőlaptól, de itt már a 29-es oldalig lett elklüldve.

Ez az egész, és semmimás!

Egyből április 25-én a lakásán lévő 409-3035-os telefon számon felhivtam Őt , és elmodttam neki a hiányzó részeket, az ősszes helybeli térképekkel légből való felvételekkel, és a csizmatér történetével, és még másokkal együtt, a paksamétából hiányzik,!

Erre Ő azt felete, hogy nemtud rólla semmit! Mert Ő, ahogy ayt kapta, úgy csomagolta be, és repülőpostán küldtte el, nekem. Javaslatára,egyből a következő napokban 25-26-én de végülis 27.-én részletesen e-mailomban jelentettem a kőzbeszerzés@meh.hu email cimen a Dr. Farkas Dénes Urnak is , és még az ottani telefon 441-2351-es számra egynéhány telefon hivásomon is, mivelhogy nemvolt az irodában?

A többszörős hivásomra egyszer csak végre szerencsével járva,29.-én eltudttam kapni őt, a telefonján, és az egész esetet jelentettem neki.

Amire Ő egy kicsit kételkedve válaszolt, és engem, meg a Simon Istvánt kételeyezett meg, hogy ilyen nemtörténthetett meg, mert bisztos, hogy vagy én, vagy a Simon , otthol elvesztette a hiányzó részt a dósziéből!

Uram ilyent nemondjon nekem, mert se én, se a Simon István Budapesten nemtett ilyent. Jelentette4m ki neki' De kérésére mindjárt egy ujjab e-mailon elküldttem neki a postai cimemet, amire megigérte, hogy sűrgőssen elfogja póstázni, az összes hiányzó részeket.

Mert már nemsok idő maradtt hátra,a terveknek és a makettnak való előkészitésére, mivelhogy a terep térképek fényképek nélkül, amin érzékelve van a környezet nemtudok egy sikeres lelkileg szellemileg erkölcsileg egy Szabadságharcos Műemlékmű alkotást produkálni!

Mert szokás szerint nekem belekell éljem magamat a környezetben. Megis igérte, hogy azonnal azt a sok hiányzó részt, express postán küldi el. de előbb az e-mailon küldjem el neki a postai cimemet, amit megistettem!

Végre Május. 9.-én a hiánzó részét tartalmazó csomag repülőpostán megérkezett, amit a kibontása után, a Kéri-Nagy Zoltán igazgató Úr aláirású kiséroő levele szerint amit április.29.-én. irta alá, de az ottani postai pecsét után , csakis május. 5.-én lett elpóstázva.

Igy a sűrgős pósta, valahol a csomag 29-tól 5-ig, 7-napot át elkajlódott, az épületben . Május.9.-én érkezett pósta, melynek tartalma a kovetkező volt:

"Melléklet:
1-példány "Tervpályáűzati dokumentáció."
1-példány "Átadás-átvételi jegyzőkönyv."
1-példány "Kiegészitő tájékoztatás."
1-példány "Kiegészitő helyszinrajz."
1.példány "Kiegészitő nyilatkozat."

Ennek az előzöleg hiányzó anyagnak az áttanulmányozása kőzben, csakis 12-nap maradtt hátra, hogy az előzetessen elkészitett vázlatok, és a makett 1:10=arányú makett befejezéséről a kezemben létző dokumentumoban lerőgzitett szabályok szerint bejezzem, és még időben május 21.-én express repűlő póstán oda is küldjem, hogy a juniusi. 2.-ai határidőre odaérjen!

Az Angol Magyar-szővegű 28-29-ig létező információk, és az ujjónan érkezett "Kérdés-Felelet" elől az első lapon fennt az 5.kérdés: " A makett csak "fehér" vagyis".... és igy tovabb, az 59.dik kédés-válaszig áttanulmányozása után a terveket elkészitettem. De amikor beakartam csomagolni, rájőttem, hogy még most is az előirt szabványos boritékok is hiányoznak a kűldeményükből.

Mire a május.9.-10.-11.-és e-mailjaimen keresztül ujból tanácsot kértem a Dr. Farkas Dénes úrtol, hogy a rövid idő miatt, legyen szives, és azonnal jelezze, hogy milyen nagyságu,kinézetű, és milyen szinű boritékrol van szó?!

Mire a május. 11.-ei e-mailomra a még azon a napon,délután 4-óra, 34-perckór, az ausztráliai időszámitás szerinti időben , hogy
"Tisztelt Kolozsy Ur, tájékoztatom, hogy egy feher A/4-es formátumu boriték tőkéletesen megfelelő a ceéra" válasz megérkezett.

Es ekkor jőttem rá, hogy itt valami nemtimmel!

Nem mert az én munkám, a hozzám küldőtt dokumentumok tartalma az első alkalomban hozzám küldőtt eredeti előirás után más méretben készülnek! Amikből már számos részét az elöző eredeti előirásoknak megfelelően, már is elkészitettem !

Magyar szövegű dokumentből idézett.

A pályaművek benyujtása:

A pályázatra benyujtatndó munkarészek:
1 az alkotás 1:10 léptékü terve tetszöleges anyagban és a makett benyujtása CD-n vagy DVD-n.
2.épitési és környezetterv (tervek) 1:100 léptékben/
3.perspektiv kép a főnezet felöl ( tetszőleges tecknikával)
4.műleirás.
5.az esti diszkivilágitás tervei
6.koltségvetés.
7.az emlekmű kivitelezésenek űtemterve (a kivitelezéses lehetséges fázisainak határideje)
A tervlapok mérete egységesen A/1.
A szőveges részek A/3-as méterű lapokon nyujtatandok be.

A rajzaim befejezése kőzben és után már az előirás szerinti 1:10-es léptékü 1.méter,15-centiméter magas, és 3-méter 20-centiméter kőr alapzatú arányú makettom 8-drb Szabadságharcos szobrocskák makettjával lassanként a május 18.ára befejeztem, lefényképeztem, és errol az előirás szerint CD-et két másolatban készitettem.
(Lasd a fennti tervrajzok, és a makettról való felvételeket).

Május. 19.-én Csütörtők délelőtt a nyomdában az eredeti A/1-es méretü tervrajzokat, kiegészitő küldeményben való szabalyok szerint, és a Dr. Farkas Dénes Úr, javaslata szerint, A/3-as méretre, és az elözőleg előirt A/3-as méretű szöveget az ujjonan előirások szerint A/4-es levél papir nagyságra lekicsinyitettem, és pénteken az előhivott fényképek felvételek után, a Pályázati

"A pályaművek beadásának szabája szerint" 15-os oldalrol idézve.

A pályázatokat a Műcsarnok..."biztositott modon becsomagolva kőzvetlenül, a pályázattal egyideülegek ,a dokumentációhoz csatolt boritékban"

1. A pályázati nem aláirt tervrajzaim másolatait a többi A/3-as nagyságú rajzaim fénymásolatára a makettről egyes képeket felragasztva szépen ősszehajtogattam, és a velejáró ősszes névtelen kőltségvetésű, és más irásokat,egy előirt A/4-es nagyságú fehér boritékba beletettem.

Majd leragasztottam. Tehát ezen a boritékon az előirás szerint semmisem volt ráirva, vagy ráragasztva!

2. Az Őnök által kűldött nyomtatvány amin "PÁLYÁZAT-COMPATITION" volt rányomatva, azt akartam erre a terveket tartalmazó űres felületű boritékra ráragasztani, de amikor a nyomtavány alsó részén láttam a "név:" szót rányomatva, azért abban a hitben, hogy oda kell a nevemet irni, azert oda is irtam!

De ellenben , igy a nyomtaványra ráirt nevem miatt azt a második boritékra ráragasztottam , hogy az esetleges tiszta két fehér boriték, nelegyen ősszekeverve, és nehogy is véletlenül a Zsűrik elé beadják amiben az aláirt, és a nevemet feltüntető dokumentúmok léteznek, és nehogy e miatt kitegyenek a Pályázatból.

Gondoltam igy az Őnök által kért előirásoknak eleget téve, a terveimet tartalmazó külső részén nevtelen űres felületű boritékot beadják a Zsűrinek, amivel nemsérttettem meg az alapszabályukat!

Es a másik amin meg nevem rajta van azt meg kint hagyják az irodában, ahol csakis az esetleges nyerésem után nyissák ki ,ezt a megjelölt, és irásokat tartalmazó boritékot.

Amiben az ősszes más anyagokat, dokumentokat, őnéletrajzokat, és más fajta munkaimról való fényképeket, amiken megtudják, hogy én kivagyok?

Az előirás szerint a kiegészittőn az első oldalon létező 5.-os kérdésű oldal alsó részén kisbetükkel

"1, az alkotás 1:10 léptékü terve tetszőleges anyaggban és a makett bemutatása CD-n vagy DVD-n . 2. épitési és kőrnyezetterv(tervek) 1:100-léptékben"

ennek értelmében a makettról való különböző felvételeket 2-példányban CD egy másik ugyanazú fehér birotékban belett téve leragasztva!

A két boritékot egymásra rakva, belecsúsztattam egy harmadik, de repülő póstai expres boritékban előbb a tetejükre felül a levélpapiromon egy Tartalom jegyzéket gépeltem fel, aláirva, mivelhogy ez csakis az adminisztráció részére van, azért becsúsztattam a tetejükre, hogy Őnök a póstai boriték kinyitása után egyből azt vegyék kezükben és abból megfogják tudni, a mint két A/4-es fehér boritéknak tartalmát?!

Igy május 21-én Szombaton postára menve, itt Blacktownba a főpostamesterrel beszélve, de Ő nemengedtte elpostázni igy hátul a cimzés nélkűl a boritékot, az Őnök kérelme előirása szerint a küldeményemet!

Annak ellenére, hogy személyessen is ismer már hosszú évek óta, de az itteni tőrvények szerint, (az esetleges levél-bombák, tetorristák féleme miatt)

még az autóvezető igazolványomat is elkérte, megnézte, és Ott ráirták a postázó , és feladó cimét!

Másként nemvoltak hajlandók apóstámat elfogadni!

Május 22.-én e-mailon keresztül a Dr. Farkas Dénes úrnak jeleztem, hogy az elöző napon Pályázatom elpostáztam, de nemkaptam tölle választ,! Pedig még telefon üzenetet is hagytam a gépén mert csakis az volt állandóan bekapcsolava.

Majd május 27.én pénteken késő délután az itteni időszámitás szerint,újból küldtem e-mailt, és végűlis a telefonon keresztül értekezni tudttam vele,. Amikor kérdeztem tőlle, hogy az elöző héten elküldőtt póstám megérkezett?

Erre Ő megkért, hogy várjak egy pillanatig, és Ő egyidőben meg felhivta a Műcsarnokot, ahol azt mondták neki, hogy igen a Dr. Kolozsy Sándor szobrászművész pályázata megérkezett Sydney-Ausztráliából"!

De Ő, aggodva mondta nekem, hogy sajnos én a boritékot megcimeztem! Mondtam neki, hogy sajnos az Ausztrál Pósta másként nemvolt hajlandó átvenni tőllem ha nem cimezem meg hátúl a boritékot!

Majd a Baján szabadságon lévő Vitez Benne Ferenc, elnökünk, és a budapesti lakos Vitéz Simon István bajtársaknak is telefonon egyből bejelentettem,hogy mit mondtak otthol, és egy bizonyos várás után junius.17-én Ő, felvette a Bodnár János úrral a Műcsarnokban a kapcsolatot, aki a kapuban lévő telefonon keresztül azt mondta neki, hogy a

"Doktor Kolozsy Sándor Szabadságharcos Pályázatra való tervei csakis a határidő után érkezett meg Sydney Ausztráliából"

Na én erre a hirre nagyon is felháborodttam,mert ez nemigaz! Mert elözőleg másként tudttam, és másnap 18,-an a Dr. Farkas Dénes úrhoz irt reklamáló levelemben kérdőre vontam, hogy hogyis tőrténhetik ez meg!? Nagyon is ingerülten-csalódottan reagáltam, mert Ő szerinte, már május. 27.-én a csomagom, kűldeméyem megérkezett, a budapesti Műcsarnoki irodába.
Aminek másolatát elküldtem a Vitéz Benne Ferenc Szabadságharcos Szővetségűnk elnök bajtársom, és a Vitéz. Simon István-bajtársomon kivul Őnnek is, és még sokan másnak!

Nagyon is "upset" voltam, hogy annyi munkám és minden csakis úgy kárban veszett, mert állitólag nemérkezett volna oda meg időben?

Amikor előzőleg máskeént jelentették, hogy még május végén időben megérkezett! A többszőri telefon beszélgetésünk alatt amikor minkét helyről csakis ugyanazú jelentés érkezett, hogy állitólag a junius.2.-ai határidőre csakis 3-napra rá érkezett volna meg a Pályázatom.

Azért egyből felkértem a ferenc1956@hotmail.com e-mail cimén, és a telefonálásunk alatt, felis hatalmaztam elnőkünket a Vitéz. Benne Ferenc, és Vitéz. Simon István bajtársakat, hogy a következő héten junius. 22.-én szerdára kérjenek egy kihalgatást ebben az űgyben, és járjanak a végére, hogy miért is mondják azt, "hogy időre nem ért oda a pályázatom"?

És ebből kifolyólag egyidőben meg, pályázatom nemkerűlt a Zsűri elé,az én tulajdonom, meg kűlőnben is a 17.dik oldalról idézve, hogy "A dijazásban NEM részesitett pályaműveket a kiiró igazolás ellenében-a hazai pályazoknak megkeresése után visszadja. A külfőldi pályázok anyagát postán juttatja vissza.
Az átnemvett pályaműveket a kiiró a nyilvános eredmény hirdetéstől számitott harminc napig köteles megőrizni"

De még a kihalgatási reggelen is telefonon mindhárman átbeszéltűk az ügyet, és még mindég is szerintűk az egyik probléma ott tőrtént, hogy"időre nemért oda a Pályázatom!"

De már akkora ott (egy másik ók is felvetődött, hogy én két másolatban nemküldttem el, a maketomat, ami külőnben is tulnagy lett volna,póstáyni, de még tudomásom sem volt rólla! Hogy azt is kellett volna küldeni?!

Kértem őket, hogy a kihalgatásokun kérjék el a pályázati boritékokat, és nyissák ki, és mutassák meg ezeknek az uraknak a tartalmát.

De sajnos nemigy sikerűlt!

Mert a kihalgatásuk alatt a Bodnár Úr, és a Dr Farkas Úrak szerint Ők nemadhatták oda a Zsűri által nemlátott terveimet az egész pályázati csomagom felnem bontott tartalmát, mert szerintük azok 5-évig lesznek a Parlament Ház pincéiben lezárva!!

Ami az eredeti Pályázati dokumentumban és itt a 12-sorral feljebbi idézetben látható, hogy ez a kikötésük nemegészen fedi a valóságot!!!

Mert Őnekik átkellett volna adni a saját tulandonomat az ottani két képviseletemnek a Vitéz.Benne, és a Vitéz.Simon bajtársaknak!

Annak ellenére, hogy a Péteri Attila, Árpád honfitársnak igéretemet, betartva ezt jelentést megteszem, de abban kell hogy hagyjam mert nagyon is " Upset" distreets" vagyis a sodromból kiboritva, csalódottan és felháborodtt csalódott vagyok. Mivelhogy nagyon is bánt az egész,! Ezért jobb, hogy a jelentésemnek a végére járok!

A múlt vasárnap 26-án érkezett Vitéz Benne Ferenc levelében is értesitett az elöző szerdai kihalgatás tartalmáról, és rámbizva javasolta, hogy egynéhágy szót váltsak
a telefonon a Bodnár János Úrral a Műcsarnokban. Amit tegnap délután az itteni időszámitás szerint megis tettem.

Felhivtam a Bodnár Úrat telefonon, és megmodttam neki, azt amit irtam és irok,, azt az egészet ami a rendelke yésemre állott anyagokból, telefonbeszégetések tarttalmából tudom irni, ahogy azt en tudom!

És ez, meg egy másoktól hozzám is jőtt hirek ismétlése!

Mindenesetre én az ősszes kezemben lévő, de hiányos dokumentumok tőbbszőrős áttanulmányozása utan is csakis azt tudom mondani, hogy a mintkét nyelvben való értelmezésem után cselekedttem, és azokat a kővetelményeket kővetve, azokban az értelmekben terveztem meg, és póstáztam el Őnőknek mindent ami időre a határidő előtt,.

Már Május. 27.-ére oda ért az épűletjükba!

Beszélgetésűnk közben éreztem, hogy egy ismeretlen, Magyar emberrel állok szemben, de ellenben is a mintkét Szabadságharcos bajtársakat már hosszú éveken át, ugyancsak tiszteséges becsűletes Jó Magyar embereknek ismerem!

Tehat az Ők elöző jelentésükben sem tudttam és nemtudok kételkedni?!

Azért az elözoőleges esetleges félreértés, az csakis az ottani hármuk közőtt történhetett meg?! Hogy időre, odaért, vagy nemért oda a Pályázati terveim?!

Mert Ők ketten és hárman, majd négyen és másokkal is tárgyalták le nélkülem. Én legalább is igy tudom az egészet.

Hazafias tisztelettel: Isten áldását népünkre, és mindenkire:

Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A.
szobrászművész.

Sydney-Blacktown
Ausztrália

U.I. Az egész beszámoló jelentésemet csakis a kezemben létező hiányos Pályázati kűldeményű dokumentumból való idézetekkel irtam le, es annak elolvasása után mindenki megtudja válaszolni talán, hogy ennyi kálváriám után, mikor és hol, és velem egyűtt is kik közőtt történt meg a félre-értés, ha egyáltalán az is tortent?!

Mert sajnos én, és alkotásom húzta le a gyufát értelmetlenül!

Őnnek elküldöm előbb egyedül tiszteletből, de ezután elkell hogy küldjem a már beavatottaknak is a másolatot!

Az 1956-os Magyar Szabadságharcos emlékmű Pályázatról kizárt terv és makkett a Sydneyi Magyar házban létező 50-éves megemlékező űnnepségen, kiállitáson. 2006. Oktober 23.-án. Dr. Kolozsy Sándor. Szobrászművész.terve Budapestre az 50-éves évfordúló alkalmából.

Magyar! Legyen hited! S ujból lészen országod! Tőrténelmi Nagymagyarországod!
A Szumir-Szkittya-Hun-Avar-Ősmagyar őseink főldjén, a kárpátmedencében!

       

Fekete márvány, vagy gránit alapon rózsdamentes égben nyútózkodó oszlopok közőtt 8-Szabadsághacos fiatal életnagyságú bronz szobra.

       

A rózsdamentes tővéből felfelé a Lézer világitás a felhőkig. Nappal, és este, majd hajnalba a Nap felkelés bibóros szinű visszatükrése a rózsdamentes oszlopokon. Végülis a fekete márvány alapzata három végén a réztáblán az áldozatok névsora van kitüntetve, Majd a három részen az alapzat homorulatánál középen vannak a koszorúk elhelyezve. És az egész épitvény három rétegű terecota lapokkal bevont lépcsőkön nyugszik.

2006 - 2008

Vissza a cikk kezdetéhez