Nyílt levél Szajda Szilárd úrnak
Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A

NYÍLT LEVÉL!

Dr. Szajda Szilárd.

Miniszterelnöki megbízott Úr!

Budapest.

Tisztlet Szajda Ur!

Amint már tudatában van, hogy a közelmúltban egy nagyon is szerencsétlen eset történt a Szabadságharcos Emlékmű Pályázatommal, amikor különböző érvelésekkel, a szervezők között a pályázati terveimet mindennel együtt félretették!

Sajnos még a Zsűri tagjai sem láthatták őket!

Még az év elején április 18-án a Budapesten élő Vitéz Simon István bajtársam felhívott telefonon, és elmondta nekem, hogy előzőleg ő a Központi Szolgálati Főigazgatósági épületben felvette a Szabadságharcos Emlékmű Pályázati dokumentációt, Dr. Farkas Dénes Jogtanácsos úrtól, majd még ugyanazon délután repülőpostán elpostázta részemre, Sydney-Blacktown, Ausztráliába.

A posta megérkezése után felbontottam a vastag szürke színű kartotékot, és a dokumentumok áttanulmányozása után egyből rájöttem, hogy az angol-magyar szövegű dokumentumnak fele hiányzik!!!

Egyből felhívtam Budapesten a Vitéz Simon István bajtársat a 409-3035-ön és kérdeztem tőle, hogy mi történt a Pályázati dokumentumok hiányzó többi részével. Erre ő azt felelte, hogy nem tudja, mert őneki így adta Dr. Farkas Dénes úr, az irodájában.

Azonnal jelentettem Dr. Farkas Dénes úrnak az emailjain keresztül denes.Farkas@MEH.HU és kozbeszerzes@meh.hu, de sajnos nem jött rá válasz!

Még a telefonján is, a 441-2351-számon is próbálkoztam egynehányszor, kapcsolatot teremteni, de mind hiába.

Majd egyszer csak ott találtam őt, az irodájában. Elmondtam neki, hogy mi járatban vagyok, de Ő kedvetlenül válaszolva, hogy az nem lehet, mert biztos vagy én, vagy Simon István vette ki a dokumentumok felét a dossziéból!

Ez a hiba csakis ott Önöknél történt meg az irodájukban - válaszoltam neki! Erre Ő kérte, hogy e-mailen soroljam fel a hiányos részeket, és Ő a határidőhöz közeli "rövid idő miatt" azonnal ajánlva repülőpostán postázza.

De annak ellenére, hogy még Ő mondta, hogy a megadott június 2-ai hátralevő rövid idő miatt azonnal postázni fogja, és a Kéri-Nagy Zoltán igazgató Úr, pecsétje és aláírása április 29-en történt, de mégis a következő 7napon át, május 5-éig nem volt elpostázva!

Július 6-án Vitéz Simon István bajtársam hívott Magyarországról telefonon, és jelezte, hogy telefonon beszélt a Műcsarnokban Bodnár János Úrral, aki azt mondta neki, hogy mivel az én pályázatom a június 2-iki határidő után érkezett meg három nappal, azért az összes tervem ki volt lökve a Pályázatból!

Ami nem igaz mondtam neki, mert a Dr. Farkas Úrtól tudom, hogy az én pályázatom már május 27.-én, az asztalukon volt. Simon István másnap, 17.-én reggel bement a városba, hogy újból, de most négyszemközt beszéljen a Bodnár Úrral, de Ő csakis a Kaputelefonon tudott beszélni vele, mert nem
engedték be őt az épületbe". És itt is megismételte Bodnár Úr az előző napi kijelentését, hogy "Dr. Kolozsy Pályázata nem érkezett meg időre a Pályázatra."

Majd megint hívott a Simon barátom Budapestről telefonon, és megegyeztünk, hogy ők, mármint az otthon szabadságon tartózkodó Vitéz Benne Ferenc bajtársunk, elnökünkkel együtt, a ferenc1956@hotmail.com címen ketten felveszik a Bodnár Úrral a kapcsolatot, és kihallgatást kérnek, ennek az ügynek a tisztázására.

Én egyből egy megbízó e-mailt is küldtem a Vitéz Benne Ferenc bajtárs-elnökünk, és a Vitéz Simon István bajtársam részére, melyben felhatalmaztam őket, hogy vegyék fel az én tervrajzaimat, a makettről készített CD-ket, és minden más dokumentációs anyagomat, és adják oda, az akkor meg élt, Pongrátz Gergely-bajtársnak az 56-os Múzeumnak, vagy Lezsák Sándor, képviselő Úr Lakiteleki Emigrációs gyűjteményének.

Ön nagyon is jól tudja, hogy kihallgatáson Önök között, mint a Műcsarnokot képviselve a Bodnár János Úr, majd a kormányt képviselve, Dr. Farkas Dénes, jogtanácsos Úr, majd Ön, mint Dr. Szajda Szilárd, Miniszterelnöki megbízott, és az én képviseletemben a Vitéz. Benne Ferenc, majd Vitéz, Simon István Szabadságharcos, bajtársak között meg is történt, a Parlamentben.

Beszélgetésük közben letisztázták, hogy "pályázatom nem érkezett oda időre", és én a külső, és bentlevő egyik borítékra ráírtam nevemet, és azért lett pályázatom kizárva, de ott már Önök a makettot is kérték, és utána (másnap már telefonon a Bodnár uram nem egy, hanem két másolatban követelte a makettot.)

Ez meglepő részemre, mert Pályázati előírás szerint csakis egyedüli ilyen kikötésük nem létezett, mert ott írásban le volt fektetve, hogy a két CD is megfelelt.

De ellenben mikor a Vitéz. Benne Ferenc, és a Vitéz. Simon István, bajtársak nevemben az én Pályázatomat, tervrajzaimat, és a velejáró összes dokumentációt kérték, hogy adják vissza nekik, mivel a terveket kizárták a Zsűri elől, és az a szobrászművész tulajdona, akkor Önök azt felelték nekik, hogy nem adjak vissza, mert mindennel együtt 5 évig le lesznek zárva lakat alá a Parlament pincéiben!

Annak ellenére, hogy a pályázati dokumentációban nem igy van, hanem, hogy a "A június 6-ai nyertesek kikiáltása után levélben minden művészt értesítenek, és a terveket, makettokat repülő postán visszaküldik"

Kérem azóta már 86 nap is eltelt, de még a mai napig sem történt meg!

Mert én még a mai napig nem kaptam maguktól, semmit!

Erről az egész szerencsétlen esetről az interneten keresztül is írtam és feltettem az összes tervrajzaimat, makettról való fényképeket, amiknek eredete Ott önöknél a Pályázati csomagomban vannak! Így nagyon sokan jelenkeztek a világ különböző részeiről a Magyar honfitársak, és Szabadsagharcos bajtársak, írásukkal kifejezték az irántam és pályázatom szerencsétlen kimenetelére való sajnálkozásukat, és egyesek különböző tanácsokkal is járultak hozzá. Ilyen volt Péteri Attila, Árpád, úr, aki nagyon is jóindulatú Magyar érzelmű testvér létére, felvette Dr. Fabenyi Júlia Főigazgató nővel a kapcsolatot, aki az Attila Árpádon keresztül üzente, hogy "Ő mindennek a végére akar járni, és én írjak az egészről egy jelentést, amit meg is tettem, a tervrajzokat, és fényképeket is mellé csatolva.

A Főigazgatónő egy nagyon is szimpatizáló levélben jelezte, hogy a Bodnár János-munkatársa is írni fog, vagyis meg fogja válaszolni a levelemet. Meg is tette! ( Lásd Bodnár Úr megcáfoló levelét, amiben a Vitéz Simon István, Szabadságharcos bajtársat meghazudtolta) Melynek másolatát elküldtem többek között Dr. Farkas Dénes, jogtanácsos úrnak, és Önnek is, mint Dr. Szajda Szilárd jelenlegi Kommunista jellegű Kormány, vagyis Miniszterelnöki megbízott Úrnak is!

Erre én két héttel ezelőtt felhívtam Simon Istvánt Budapesten telefonon, és felolvastam neki a Bodnár János Úr által küldött megcáfoló levelet mire őt elfutotta a méreg, és azt mondta, hogy később bemegy a városba a Bodnár Urat az irodájában szembesíteni! De szerinte megint nem engedték be a
Műcsarnok épületébe. Hanem a Bodnár Úr helyett a Főigazgatónő Titkára válaszolt, és azon keresztül üzente, hogy egy új megadott privát telefonszámon hívja fel őt, de különben is "Műcsarnoknak semmi köze az egészhez, mert csakis a kiállításnak adtak helyet."

Ellenben a Vitéz Simon István másnap, akárhányszor is hívta az új számot, akkor az automata hang azt mondta neki, hogy a telefon ki van kapcsolva!

A Bodnár Úrnak levelére, és egyben az utolsó Július.22.-i levelemmel megválaszoltam, amire még a mai napig sem reagált!

Közben az utolsó hetekben többször is eszemben jutott az Ön, Szajda, vezetékneve, de nem tudtam elképzelni, hogy az honnan is ismerős a múltból? Aztán napokkal ezelőtt a sok gondolkozás után hirtelen elém tárult az egész, hisz ez a Szajda Szilard nevezetű ember ugyanaz az ember, akinek a múlt év végén, nevét címét megküldték nekem, Simándy Csilla nevezetű otthoni honfitársam Zsuzsa nevezetű egyetemista lánya a simandy@freemail.hu e-mail címen, és a Vitéz. Simon István-bajtársam, telefonon, még 2004.augusztus.29-én, hogy vegyem fel a Szajda Szilárd úrral a kapcsolatot a lakossag@meh.hu email címen, és kérjem meg őt, hogy a hirdetett Szabadságharcos emlékmű pályázatára küldje el nekem is a dokumentumokat.

Amit akkor 5 különböző alkalommal meg- megismételve meg is tettem, de Ön, egyikre sem válaszolt!

A múlt év közepén 2004.augusztus 29.-én, az elektromos postán keresztül kérvényező levelet küldtem a Szajda Szilárd nevezetű úrnak, vagyis magának, melyben bejelentettem, hogy mint hivatásos szobrászművész, több mint 40 éves gyakorlattal, és mint Szabadságharcos is, aki 1956-ban fegyveresen részt vett a Szabadságharcban, kérem küldje el nekem a Pályázattal kapcsolatos dokumentációkat, mert én is be akarok nevezni a pályázatra!

Íme itt vannak a másolatok, és Öntől sohasem jött semmi válasz!

Ön, vagy irodája, még egy elismervénnyel sem tisztelt meg!

Amit újból megismételtem, szeptember 25.-én, majd 28-án., és október 5.-én, végül 2004.október 30-án. De Ön, mármint Dr. Szajda Szilárd Úr a Szabadságharcos Pályázatra való benevezési kérő leveleimet örökké ignorálta!

És kérem most ez év közepén a Parlamenti kihallgatáson ugyanaz a Dr. Szajda Szilárd jelent meg, Dr. Farkas Dénes Kormány jogtanácsossal, Vitéz Benne Ferenc, Vitéz Simon István, és a Bodnár Úr jelenlétében, Ön ugyanaz a Dr. Szajda Szilárd Úr volt, aki a múlt év második felében, a Kormány által hirdetett Szabadságharcos Emlékmű pályázatára való 5x-ös feliratkozási kérelmező leveleimet nem volt hajlandó megválaszolni, és a velejáró kérvényeket részemre megküldeni!

Tisztelt Szajda Szilárd Úr!

Itt Ausztráliában szokásos dolog, hogy valaki a kormányban Miniszterelnöki megbízott, vagy jogtanácsos, az a beosztása miatt muszáj, hogy ugyanazon politikai pártnak a tagja legyen!

És ha otthon is ez a szabály, akkor úgy érzem magamat, hogy mivel ez a jelenlegi Kormány egy vörös-pufajkás, kommunista alapokon fekszik! És én még a múlt év végén az 5-ször kérelmező levelem után Szabadságharcos létemre kínomban megküldtem Önnek is az 1956-os Magyar Szabadságharcban való fegyveres részvételemről szóló leírásomat, hogy uram már legyen oly tisztelettel, hogy az 5 különböző alkalommal megismételt levelem valamelyikére már válaszoljon! És ebből kifolyólag mint ellentétes politikai felfogású, mint Szabadságharcos, politikailag lettem ignorálva, vagy diszkriminálva?!

Lehet-e az, hogy pont ebből kifolyólag amíg Ön nem volt hajlandó 5 különböző kérelmező leveleimre válaszolni, és egyidőben még ez év elején áprilisban ugyanezt a baloldali pufajkás Kormányt szolgálva Dr. Farkas Dénes, jogtanácsos Úr irodájából is azért jött ki két alkalomban is hiányosan a Szabadságharcos Emlékmű Pályázati Dokumentáció dosszié, hogy a Sydney-Ausztraliaban élő Dr. Kolozsy Sándor, Szabadságharcos-Szobrászművész, még labdába se rúghasson terveivel a pályázaton?!

Ami után sajnos így a hiányos információkkal valakik készakarva elősegítették az elkövetett félreértéseket?

Amik után technikailag mint Szabadságharcos-Szobrászművész pályázatomat kizárták a pályázatból!

A múlt év közepétől, az ez év közepéig való történtek után, az az érzésem hogy itt az egész színpad úgy lett részemre megrendezve, hogy én mintSzabadságharcos-Szobrászművész terveim, makettról való képeim, semmi esetre se kerüljön be a Zsűri elé a Pályázatra!?

Lehetséges az, hogy pont a politikai felfogásom miatt, mint Kommunista ellenes Szabadságharcos, aki 1956-október 23.-tól kezdve a győri teherautók tetején 18 éves fejjel fegyveresen harcolt a Kommunisták, és az Oroszok ellen!

Aki aztán sebesülten be is került az Orvostudományi Egyetem alagsorába, és csakis a kiskatonák jóvoltából, akik novemberben kb. 10-nap teherautókra dobálva bennünket, meg sem álltak az Osztrák határig, miközben az Orosz tankok kísértek ki bennünket bizonyos távolságban egészen a határig!

Kérdem én Öntől, hogy amikor a nyomtatványukban az van lefektetve, hogy "30-nap után az eredmény kikiáltása után, mindenkit fel fognak világosítani repülő postán levélben, és visszaszállítják a pályázati műveket" amit ígéretük ellenére, énhozzám még most már 86nap után sem tettek meg! Mert hozzám még ezidáig semmi sem érkezett a szervezőktől!

Kérem Önt, hogy holnap csütörtökön a kihallgatás alatt adják át Szabadságharcos Emlékmű Pályázatra való terveimet tartalmazó csomagot a Pataki Laszló Szabadságharcos bajtársnak, vagy a Vitéz. Simon István Szabadságharcos bajtársamnak melynek tartalma, az emlékműterveim, a makettról való fényképeket tartalmazó CD-k.

Amit Ők örökre elhelyezik a néhai Pongrátz Gergely Szabadságharcos bajtársunk által kezdeményezett 56-os Szabadságharcos Múzeumban otthon, Magyarországon!

Kérem ezúttal szíves válaszát, amit a múlt évben 5-különböző alkalommal sem tett meg!

Hazafias tisztelettel:

Dr. Kolozsy Sándor C.D.V.A.
szobrászművész.

szabadságharcos néhai. Dr. Wass Albert, Zolcsak István, Erdélyi Világszövetség, személyes ismeretségű ugyancsak társ-elnökként, hosszú évtizedes nemzetközi munkatársa, a több mint 3-milliónyi romániai-erdélyi Magyar, leszármazottak érdekében!

2005 - 2008

Vissza a cikk kezdetéhez